My Ebank Bình chọn ngân hàng điện tử yêu thích

Thể lệ

My Ebank - Ngân hàng điện tử yêu thích tại Việt Nam là chương trình bình chọn dành cho dịch vụ ngân hàng điện tử xuất sắc trong năm, với 2 hạng mục Internet Banking và Mobile Banking.
Chương trình do Báo điện tử VnExpress tổ chức, Ngân hàng Nhà nước bảo trợ và Công ty cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink cố vấn chuyên môn.
Ngân hàng đăng ký tham gia trước 18h ngày 30/9/2014.
Độc giả bình chọn từ 8h ngày 6/10/2014 đến 24h ngày 2/11/2014.
Kết quả bình chọn được công bố ngày 19/11/2014 tại Lễ trao giải và các kênh truyền thông của Chương trình.

1. Mục tiêu

- Xây dựng cuộc bình chọn thường niên đầu tiên và uy tín nhất Việt Nam về dịch vụ ngân hàng điện tử, qua đó tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
- Tuyên truyền, phổ biến cho người tiêu dùng về dịch vụ ngân hàng điện tử, các nguyên tắc trong giao dịch và đảm bảo an toàn thanh toán.

2. Đối tượng bình chọn

Dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho cá nhân của các ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Ngân hàng không mất chi phí tham gia My Ebank và các sự kiện của Chương trình.

3. Các hạng mục bình chọn

• Mobile Banking: 05 ngân hàng có điểm đánh giá về Mobile Banking cao nhất.
• Internet Banking: 05 ngân hàng có điểm đánh giá về Internet Banking cao nhất.
• My Ebank: 01 ngân hàng xuất sắc trong các ứng viên có tổng điểm Mobile Banking và Internet Banking cao nhất.
• Ngân hàng được quan tâm nhất: 05 ngân hàng có số lượng độc giả tham gia bình chọn hợp lệ nhiều nhất. Độc giả phải là khách hàng cá nhân có tài khoản tại ngân hàng mới đủ điều kiện tham gia bình chọn cho hạng mục Top 5 Ngân hàng được quan tâm.

4. Cơ cấu điểm đánh giá

Điểm chung cuộc của từng ngân hàng có cơ cấu như sau:
• Thực tế triển khai dịch vụ của ngân hàng: Tối đa 50 điểm, trọng số 30%. Điểm đánh giá căn cứ trên thông tin ngân hàng cung cấp (theo mẫu dành cho Internet Banking và Mobile Banking). Ngân hàng chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp, Ban Tổ chức có quyền thẩm định và huỷ toàn bộ kết quả nếu phát hiện thông tin không xác thực.
• Đánh giá của Hội đồng Chuyên môn: Tối đa 25 điểm, trọng số 30. Hội đồng Chuyên môn đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về ngân hàng điện tử, bộ hồ sơ được các ngân hàng cung cấp và trải nghiệm thực tế.
• Bình chọn của độc giả: Tối đa 30 điểm, trọng số 40%. Độc giả là khách hàng cá nhân có tài khoản tại ngân hàng, đăng ký và sử dụng dịch vụ, tự nguyện tham gia bình chọn trên chuyên trang của chương trình dựa trên bộ tiêu chí về ngân hàng điện tử. Điểm đánh giá cuối cùng sẽ dựa trên việc xác thực Độc giả bình chọn có đáp ứng Thể lệ Tiêu chí của Chương trình bình chọn My Ebank hay không.

5. Bộ tiêu chí đánh giá

5.1. Thông tin ngân hàng cung cấp

Dựa trên 5 nhóm tiêu chí, cho từng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking:
• Tính năng dịch vụ.
• Hệ thống bảo mật thông tin.
• Chăm sóc khách hàng.
• Tăng trưởng dịch vụ.
• Chất lượng dịch vụ.

5.2. Tiêu chí đánh giá của Hội đồng Chuyên môn

5 tiêu chí, cho từng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking:
• Tính năng dịch vụ.
• Hệ thống bảo mật thông tin.
• Chăm sóc khách hàng.
• Tăng trưởng dịch vụ.
• Chất lượng dịch vụ.
Thang điểm đánh giá cho từng tiêu chí: Từ 1 đến 5

5.3. Tiêu chí bình chọn của độc giả

6 tiêu chí, cho từng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking:
• Tính năng đa dạng
• Tính tiện ích của dịch vụ
• Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
• Giao dịch thông suốt, nhanh chóng
• An toàn
• Dịch vụ khách hàng tốt
Thang điểm đánh giá cho từng tiêu chí: từ 1 đến 5

6. Hội đồng Chuyên môn

• Gồm 08 thành viên, là đại diện các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hàng đầu về thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử.
• Từng thành viên Hội đồng Chuyên môn chấm điểm cho tất cả ngân hàng đăng ký tham gia, tở mỗi hạng mục Internet Banking và Mobile Banking.
• Hội đồng Chuyên môn bắt đầu chấm điểm từ 20/10/2014 đến 5/11/2014.

7. Độc giả bình chọn

• Độc giả VnExpress là khách hàng cá nhân, mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của các ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, tự nguyện tham gia Chương trình bình chọn My Ebank.
• Mỗi độc giả bình chọn 01 lần, tối đa 05 ngân hàng ở mỗi hạng mục Internet Banking và Mobile Banking.
• Độc giả VnExpress thực hiện bình chọn trên website của chương trình https://myebank.vnexpress.net từ 8h00 ngày 6/10/2014 đến 24h00 ngày 2/11/2014
• Điểm đánh giá của độc giả dành cho ngân hàng được ghi nhận là hợp lệ khi độc giả đáp ứng Thể lệ Chương trình. Định kỳ hằng tuần và cuối chương trình, Ban Tổ chức phối hợp với các ngân hàng để xác thực độc giả và cập nhật điểm bình chọn cuối cùng của từng ngân hàng.

8. Giải thưởng dành cho độc giả tham gia bình chọn

• Hàng tuần Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên chọn 10 độc giả là khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking tham gia bình chọn. Ban Tổ chức sẽ sử dụng thông tin độc giả cung cấp theo mẫu để phục vụ việc trao giải thưởng.
• Số lượng giải thưởng: 40 giải/4 tuần, mỗi tuần 10 giải dành cho 10 độc giả may mắn.
• Giá trị giải thưởng: Tương đương 5 triệu đồng/giải thưởng.

9. Điều kiện pháp lý

• Chương trình diễn ra tuân thủ các yêu cầu pháp luật của Việt Nam
• Ban Tổ chức giữ quyền phán quyết cao nhất về giải thưởng và các danh hiệu của Chương trình
• Ban Tổ chức giữ quyền kiểm tra tính hợp thức của Ngân hàng và Độc giả tham gia có đúng Thể lệ - Tiêu chí của Chương trình hay không, kể cả sau khi đã trao giải.
• Ban Tổ chức có quyền tước giải thưởng nếu phát hiện thông tin không chính xác và/hoặc quá trình bình chọn không hợp lệ, kể cả sau khi đã trao giải.