My Ebank Bình chọn ngân hàng điện tử yêu thích

Hội đồng Chuyên môn
 • Ông Bùi Quang Tiên

  Ông Bùi Quang Tiên

  Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước

 • Ông Trần Hữu Linh

  Ông Trần Hữu Linh

  Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương

 • Bà Trần Thị Hồng Hạnh

  Bà Trần Thị Hồng Hạnh

  Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

 • Ông Trương Gia Bình

  Ông Trương Gia Bình

  Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - Vinasa

 • Ông Nguyễn Thanh Hưng

  Ông Nguyễn Thanh Hưng

  Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử

 • Ông Phạm Minh Tuấn

  Ông Phạm Minh Tuấn

  Tổng giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT - FIS

 • Bà Nguyễn Tú Anh

  Bà Nguyễn Tú Anh

  Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ thẻ Smartlink