My Ebank Bình chọn ngân hàng điện tử yêu thích

Độc giả may mắn
Tổng số người bình chọn My Ebank từ 6/10/2014 đến 2/11/2014: 2.028.485
STT Ngân hàng Số CMT
1 Trần Ngọc Hân 024422xxx
2 Le Van Hoi 331204xxx
3 NGUYEN THU HUYEN 273159xxx
4 PHAM THI THU HUYEN 151853xxx
5 Hoàng Ngọc Khánh 024036xxx
6 nguyen thi thanh loan 031208xxx
7 NGUYEN TRONG LUAT 331129xxx
8 Nguyễn Thị Thành Tâm 025166xxx
9 NGUYEN HOANG PHUONG THANH 022766xxx
10 Võ Thái Quốc Trung 225278xxx

Ban Tổ chức My Ebank 2014 trân trọng cảm ơn sự tham gia của độc giả.