My Ebank Bình chọn ngân hàng điện tử yêu thích

Độc giả may mắn
Tổng số người bình chọn My Ebank từ 6/10/2014 đến 2/11/2014: 2.028.485
STT Ngân hàng Số CMT
1 NGUYEN HOANG VINH 023203xxx
2 Dương Đức Hồng 012546xxx
3 NGUYEN THI UYEN 010012xxx
4 Truong Tuan Anh 233099xxx
5 TRAN VAN BAN 182361xxx
6 Trần Giang Thanh 371038xxx
7 VO THANH TUNG 271946xxx
8 Nguyễn Hoàng Vũ 024186xxx
9 Nguyễn Kim Phượng 350759xxx
10 Đoàn Minh Đức 025600xxx

Ban Tổ chức My Ebank 2014 trân trọng cảm ơn sự tham gia của độc giả.