My Ebank Bình chọn ngân hàng điện tử yêu thích

Độc giả may mắn
Tổng số người bình chọn My Ebank từ 6/10/2014 đến 2/11/2014: 2.028.485
STT Ngân hàng Số CMT
1 Trần Nam Long 01187xxxx
2 Nguyen Thi Hai Yen 02512xxxx
3 Nguyễn Đại Kỷ 02537xxxx
4 TRUONG THI THU THUY 18352xxxx
5 HUU THU HAO 16837xxxx
6 Le Doan Quoc Bao 28069xxxx
7 Nguyễn Thị Kim Châu 33424xxxx
8 Chu Thi Bay 17284xxxx
9 Lê Thị Khoa 01274xxxx
10 Lê Trung Thành 02400xxxx

Ban Tổ chức My Ebank 2014 trân trọng cảm ơn sự tham gia của độc giả.