Top 10 Ngân hàng được quan tâm

Tổng số người bình chọn: 2.028.485 người (Thời gian bình chọn từ 6/10/2014 đến 2/11/2014)

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  330.647
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  300.468
 • Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
  295.784
 • Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
  202.436
 • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
  164.000
 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
  142.171
 • Ngân hàng TMCP Việt Á
  123.628
 • Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu
  112.781
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  85.565
 • Ngân hàng TMCP Tiên Phong
  61.295